ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Materasso-2002 Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát és

minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1188 Budapest Lőrinci út 11/A

Az adatkezelő elérhetősége: +36 30 521 69 57; info@nagyonbutor.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a vásárlás során hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre: a felhasználók által a vásárlás során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A regisztráció törlését a Felhasználó bármikor kérheti az Adatkezelőtől, annak címére/e-mail címére küldött írásbeli kérelmével.

Adat törlésének határideje a regisztráció törlésére irányuló kérelem beérkezésétől számított 2 munkanap.

Az elektronikusan tárolt személyes adatok a regisztrációt követően a www.nagyonbutor.hu web áruház létezésének teljes időszaka alatt eltárolódnak az webszolgáltató szerverén.

Amennyiben a Felhasználó regisztráció nélkül adja le megrendelését a Honlapon, Adatkezelő a Felhasználó adatait a megrendelés teljesítése illetve kiszállítását követő legfeljebb 10 munkanapon belül törli a rendszeréből.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu ) fordulhat.

A www.nagyonbutor.hu weboldalon beágyazott tartalmak találhatóak: egyes termékeket Youtube videókkal is illusztrálunk. Ez azt jelenti, hogy a Youtube szervere is monitorozhatja az Ön felhasználói szokásait a saját céljaira. Erről bővebb információt itt találhat. Honlapunk össze van kapcsolva a webáruház Facebook-oldalával – ez azt jelenti, hogy honlapunk látogatása esetén a Facebook szervere is információt kap róla, hogy meglátogatta honlapunkat. A www.nagyonbutor.hu nem kapja meg az Ön Facebook profiljának személyes adatait. A Facebook adatvédelmi szabályzatáról bővebb információt itt talál.